 Mødedatoer

Bestyrelsen ◊ Mødedatoer

Her er de allersidste nyheder i Eskelund!


Vi ønsker alle en rigtig Glædelig Jul, samt et  godt Nytår!


Foreningens generalforsamling finder sted d. 7. marts på biblioteket.

Bestyrelsens mødekalender 2019:

 • 9. april
 • 7. maj
 • 4. juni
 • 9. juli
 • 6. august
 • 10. september
 • 8. oktober
 • 5. november


Har du emner, der skal behandles, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen her.


Havevandring 2019

Bestyrelsen gennemgår alle haver og fællesarealer.

Alle har fået et fast rengøringsstykke som skal være rengjort senest den første lørdag i hver måned. Rengøringen skal foregå tidligst ugen op til denne lørdag. Datoerne står på aktivitetskalenderen

Der er stadig mulighed for, at udføre rengøringen i fællesskab.


Datoer for havevandringer:

 • Tirsdag d. 9. april
 • Tirsdag d. 7. maj
 • Tirsdag d. 4. juni
 • Tirsdag d. 9. juli
 • Tirsdag d. 6. august
 • Tirsdag d. 10. september
 • Tirsdag d. 8. oktober