Vedtægter etc.

Vedtægter etc.

Her er de allersidste nyheder i Eskelund!


Vi ønsker alle en rigtig Glædelig Jul, samt et  godt Nytår!


Foreningens generalforsamling finder sted d. 7. marts på biblioteket.

Vedtægter og regler i Eskelund.


Her har vi samlet de forskellige dokumenter omkring Haveforeningen Eskelund.


Vedtægterne er vedtaget på vores generalforsamlinger og omhandler de juridiske ting så som: Formål og virke, hvem der må være medlem,  hvordan generalforsamlingen skal foregå, forpligtelser og rettigheder osv.


Lejekontrakten omhandler  vores lejekontrakt med Ikast Brande Kommune.


Ordensreglementet  omhandler bygningsretningslinjer og vores forpligtelser i henhold til  lejekontrakten med Ikast Brande Kommune

.

Ordensregler er vores interne regler, der er vedtaget på vores generalforsamlinger.


Gebyrer viser en oversigt over hvilke  gebyrer, der må udstedes.