Meddelelser fra bestyrelsen


Her kan du finde meddelser fra bestyrelsen.


Det er typisk forhold, der har noget med lejeforhold, påbud, eller regler, vi som medlemmer af haveforeningen er pålagt at skal overholde.


Du kan også finde beslutninger, at du, som havelejer, selv har stillet og fået vedtaget af bestyrelsen. Så har du gode idéer, - kom ud af busken - lad os det vide:)


Der er også beslutninger imellem, som bestyrelsen har truffet, der påvirker alle og som bestyrelsen forventer overholdt.


Bestyrelsen træffer ikke beslutninger for at chikanere den enkelte, men for at tilgodese alle. Bestyrelsen skal også overholde de regler, der biver udstukket af andre, heriblandt Kolonihaveforeningen og kommunen.