Her kan du se referater fra vores generalforsamlinger.

Generalforsamlingen 2015

Om generalforsamlingen:

Generalforsamlingen er foreningens  øverste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert  år senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Du er velkommen til at kontakte bestyrelsen for  ældre referater. Dog er  bestyrelsen ikke forpligtet til at gemme referaterne i mere end 10 år.

Læs mere under vedtægter.


Om  bestyrelsen:

Bestyrelsen er valgt af generalforsamlingen.

Den  varetager den daglige ledelse af foreningen og udfører generalforsamlingens beslutninger.

Du er velkommen til at kontakte bestyrelsen for referater. Dog er  bestyrelsen ikke forpligtet til at gemme referaterne i mere end 10 år.

Læs mere under vedtægter.