Vedtægter og regler i Eskelund.


Her har vi samlet de forskellige dokumenter omkring Haveforeningen Eskelund.


Vedtægterne er vedtaget på vores generalforsamlinger og omhandler de juridiske ting så som: Formål og virke, hvem der må være medlem,  hvordan generalforsamlingen skal foregå, forpligtelser og rettigheder osv.


Lejekontrakten omhandler  vores lejekontrakt med Ikast Brande Kommune.


Ordensreglementet  omhandler bygningsretningslinjer og vores forpligtelser i henhold til  lejekontrakten med Ikast Brande Kommune


Gebyrer viser en oversigt over hvilke  gebyrer, der må udstedes.