Her er de allersidste nyheder i Eskelund 


Kræmmermarked d. 3. august


Fællesarbejde d. 17. august


Gebyrer og haveleje.


Gebyrerne og havelejen  bliver reguleret  på general- forsamlingerne.


Haveleje:

Havelejen betales halvårligt, 1. februar og 1. september.

Lejen dækker rådighedsret over haven og vandforbrug.


Den halvårlige leje er:

Standardhaver: 1.400,- kr.

Små haver: 1.150,- kr.


Rykkergebyr ved for manglende betaling af skyldig beløb:

Brevet sendes som almindeligt brev og anbefalet brev.

Der følger et påkrav, som betyder, at hvis det skyldige beløb ikke betales, vil medlemmet blive opsagt.

Der vedlægges girokort til 2. rykkerbrev


Henstillinger:

En henstilling er et brev, som omhandler et medlems overtrædelse af ordensreglement, overtrædelse af lejekontrakt med kommunen eller overtrædelse af vedtægterne. Beløbet bliver påført næste kontingentopkrævning.


Manglende adresseændring:

Hvis man flytter og ikke opgiver adresseændring til foreningen og foreningen derfor må indhente en adresseoplysning:

Beløbet opkræves med næste kontingentopkrævning.


Udeblivelse fra fællesarbejde.

Pengene er bundet til vedligeholdelsesarbejder i områder, som kunne trænge til en hjælpende hånd.

Boden opkræves med næste kontingentopkrævning.


Følgende gebyrer er vedtaget:


  • Henstilling 200,-
  • Påkrav 200,-
  • Betalingsrykker 100,-
  • Manglende oplysninger om adresseændringer 100,-
  • Manglende fællesrengøring 200,-
  • Manglende deltagelse i fællesarbejdet  500,-
  • Misligholdelse af lejemålet/haven                2000,- og opefter. (Der sættes en gartner på lejemålet)
  • Fogedsag 700,-