Her er de allersidste nyheder i Eskelund 


Kræmmermarked d. 3. august


Fællesarbejde d. 17. august


Når du vil bygge på dit havelod.


Eskelund har i ordensreglerne beskrevet alle forhold omkring byggeri mv. disse ordensregler skal overholdes.


Forinden opførelse af bygninger påbegyndes, skal haveejerne i overensstemmelse med gældende regler, indhente foreningens godkendelse af byggeriet. Der skal udfærdiges en tegning, der beskriver byggeriets mål og placering på haveloddet.


Der må ikke anbringes huse, som tidligere har været anvendt andetsteds. Denne bestemmelse kan undtagelsesvis fraviges, hvor der er tale om velbyggede og velvedligeholdte huse.


Bygninger skal opføres mindst 2,5 m fra skel og mindst 5 meter fra adgangsvej/forhæk.


På hver havelod må der max. bygges 45m2 hovedhus, dog max. 10 % af grundens størrelse. Ingen bygninger må være mere end 4 m høj fra terræn til rygning. Husene skal hæves 15 cm. over jordoverfladen på støbt eller muret sokkel eller på sokkelsten.

Fundamentet kan være fuldstøbt.

Husene skal være af træ.


Der må bygges et skur på max. 10 m2, dog max. 2 % af grundens størrelse.


Bygningerne må ikke indeholde ildsted, hvortil der kræves skorsten eller anden form for aftræk.


Drivhuse må højest være 10 m2 og 2,5 m høje.


Overdækket terrasse må bygges op til 20m2.

En overdækket terrasse er defineret som en terrasse hvor 50 % ikke er lukket.

Ved byggeri må der højest gå 2 år fra godkendelse af de indsendte tegninger til huset står færdigt.


Med venlig hilsen

BestyrelsenHent pdf