Når kolonihavehuset skal købes.


På opslagstavlen ved indgangen til Eskelund er der en liste over huse til salg. Samme liste findes her på siden under linket: Salgsliste.


Der vil altid være en kontaktperson og dennes telefonnummer og, hvis det oplyses, en e-mail adresse.

Som regel er det sælger, der er kontaktperson, men det kan i nogle tilfælde være bestyrelsen eller en bekendt til sælger.

Kontaktpersonen står for fremvisning og eventuelle aftaler.


Når køber og sælger er kommet til enighed, kontaktes formanden eller kassereren fra bestyrelsen.


Formanden og kassereren skal godkende købet og udfærdige en lejekontrakt.

Det koster 1.000 Kr. for udfærdigelse af lejekontrakten.

Bemærk: Købet er først gyldigt, når lejekontrakten er underskrevet af alle parter.