Når kolonihavehuset skal sælges.


For salg af kolonihavehuse rettes henvendelse til formanden for bestyrelsen.Når kolonihaven sættes til salg, skal den først vurderes af Vestjyllands kredsvurderingsudvalg. Det koster 1.750 kr.

Vurderingsudvalget følger de retningslinjer, der er vedtaget af Kolonihaveforbundet for Danmark.


Når du ønsker at sælge dit hus, skal du udfylde en opsigelsesblanket.

Blanketten kan du hente her som pdf-fil: Link til PDF-fil

Herefter afleveres den til formanden.


Det er også muligt at bede formanden om opsigelsesblanketten.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte formanden.


Der er følgende dokumenter til dig, der vil sælge. Disse bør du læse og evt. udfylde inden du får din have vurderet.


Her kan du læse om Kolonihaveforbundets vurderingsregler.

 Denne blanket skal du bruge, hvis du vil klage over din vurdering.

 Du vil få forklaret proceduren og vilkår herfor, når du klager.

Her kan du læse om, hvordan vurderingsudvalget vurderer din have.

Her kan du finde de satser, der vurderes efter.

Denne liste skal du printe ud, udfylde og sendes til kredsen i forbindelse med vurderingen.