Når du vil købe et kolonihavehus.


Det er dejligt at have en kolonihave!

Det er der mange, der kan nikke ja til. Du bliver en del af et fællesskab og medlem af en forening, hvor vi alle kommer hinanden ved.


Med et medlemskab i en kolonihaveforening, følger der også nogle pligter med, som skal udføres.


I Kolonihaveforeningen Eskelund har alle medlemmer et fast stykke af fællesområderne som skal renholdes med jævne mellemrum. Dertil har vi fælles arbejdsdage, hvor vi udfører et job til gavn for foreningen. Du skal typisk deltage 1 gang og det foregår altid en lørdag formiddag.


Vedligeholdelse af din have.


I vores ordensreglement kan du læse om hvilke regler vi har for vedligeholdelsen af din have. Der er ikke mange, men de er vigtige for os  alle som forening.


Vi er en forening af havefolk.


Vi er en forening, ligesom en idrætsforening, vælgerforening m.v. Derfor ledes haveforeningen af generalforsamlingen, som afholdes årligt. Her vælges en bestyrelse, om varetager den daglige driftt.


Køb af kolonihavehus.


Når du har valgt det kolonihavehus du vil købe, så er der ting du bør sætte dig ind i:

  • Få udleveret vurderingsrapporten. Heri kan du finde vurderingsprisen, størrelse, opførelsesår, og synlige fejl og mangler.
  • Vær opmærksom på fejl, som skal lovliggøres inden salg. Overtager du en have med disse fejl kan det blive dyrt for dig.
  • Husk! Du køber bygningerne, men lejer jorden. Derfor er der en halvårlig lejeafgift for jorden. Vedligeholdelsespligt og forsikringer af bygninger er dit ansvar og for din regning.
  • Lejer du en have uden bygninger er der ikke krav om vurderingsrapport.


Du skal betale et éngangsbeløb for at blive medlem af kolonihaveforeningen.


Under punktet "Ved salg" kan du læse om de gældende vurderingsregler.

Under punktet "Vedtægter" kan du læse om foreningens vedtægter og ordensreglement.